Inicio |  Persoal  |  Docencia  |  Investigación  |   Actividades  |  Bolsas e contratos  |  Formularios  |  Teléfonos

 

Bolsas e contratos


Facer click sobre a bolsa ou o contrato sobre o que desexa información: 


    1. Bolsas de colaboración

    2. Programas de incorporación Plan Nacional (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva etc.)

    3. Programas de incorporación autonómicos (Parga Pondal, Iglesias Alvariño etc.)

    4. Programas de formación de persoal investigador

    5. Programas de mobilidade

    6. Programas propios da Universidade de Vigo

 


Revistas-e Biblioteca da Universidade de Vigo

     
Visitas:
visitantes

Universidade de Vigo - Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal
Tel: +34 986 812 653 Fax: +34 986 812 556 Correo electrónico: depc04@uvigo.es